X
دیوان آتش دل (ضامن اصفهانی)

فوج

دیوان آتش دل (ضامن اصفهانی)
امروز یکشنبه 15 تیر 1399
تبليغات تبليغات

دیوان آتش دل (ضامن اصفهانی)2

زینب چو دید بر سر نی رأس شاه دین***زد دست غم بسینه و گردید دلغمین

گفت ای شهید راه خدا وی شه مبین***با من بگو چگونه بریدند ز راه کین

رأسیکه فیض بخض مه و مهر و اختر است***رأسیکه عرش و فرش ز نورش منور است

رأسیکه ناز پرور زهرای اطهر است***رأسیکه راحت دل و جان پیمبر است


 


 

دسته بندي: شعر,ضامن اصفهانی,

دیوان آتش دل (ضامن اصفهانی)1

در دورانیکه صورت زیبا و فریبنده ی لذائذ ظاهری و زودگذر زندگانی بیش از بیش توجه افراد

بشر را جلب و از تفکر و تعمق بیشتر در امور دینی و معنوی باز داشته است و در راهیکه مسلماً

به تباهی منتهی خواهد شد میکشاند.کسانیکه بدنیائی بالاتر از دنیای مادیات ایمان دارند موظفند

هر جا به هر عنوان روزنه ی امیدی مشاهده نمودند آنرا گرامی و مغتنم شمارند...

دسته بندي: شعر,ضامن اصفهانی,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد